DIGITÁLNÍ HRÁTKY A MULTIKULTURNÍ TRADICE

Vítejte na webu PROJEKTU LAND ART DIGITÁLNÍ HRÁTKY

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov,
MgA. Radka Müllerová, Ph.D. a Mgr. Bohdan Bušek
Vás srdečně zvou na slavnostní vernisáž výstavy

pátek 8.6.2012 v 16:00
v prostorách GYMNÁZIA DUCHCOV
1. patro - u sborovny...

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁCI A PŘÁTELÉ ŠKOLY,

ráda bych Vás informovala o plánované akci a to výjezdu žáků 2. ročníků gymnázia v termínu:

14. - 18. 5. 2012.

Program:
Obsahem výjezdu – výtvarné exkurze je školní týden strávený v přírodě, a to formou komponovaných workshopů a performancí včetně úvodní cesty, která povede přes: 

  • Kuks - barokní hospital a sochy M. B. Brauna - ctnosti a neřesti – interaktivní prohlídka https://www.hospital-kuks.cz/
  • Ratibořice - Babiččino údolí – sousoší Otto Gutfreunda „Babička s dětmi“Je jistě nejznámější sousoším v Česku. Slavný akademický sochař Otto Gutfreund vytvořil v Babiččině údolí známé sousoší Babička s dětmi. Autorem architektonického řešení se stal architekt Pavel Janák. Sousoší Babička s dětmi patří k nejkrásnějším českým pomníkům. Je umístěno na konci aleje, která vede k Ludrovu mlýnu. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1922. Sousoší znázorňuje Babičku s dětmi. Děti se vrací z návštěvy mlýna – Barunka,  Adélka, Jeník a Vilém, při procházce hledají děti na nebi své hvězdy, babička dětem říká, že každý má svou hvězdu, lidé bohem vyvolení mají hvězdy krásné, lidé jako Viktorka mají hvězdy zakalené.
  • Merkur Toys s.r.o., Husova, Police nad Metují (prohlídka cca 60min) Víte, že první kontaktní čočky (Wichterleho Čočkostroj z MERKURu), byly vyrobeny pomocí stavebnice MERKUR? Ano je to tak, více na webu: https://www.merkurtoys.cz/zajimavosti-a-kuriozity


 Wichterleho Čočkostroj z MERKURu

https://www.merkurtoys.cz/vyrobky/kovove-stavebnice-merkur

 

Jedná se 5 denní projektové vyučování podle školního vzdělávacího programu naší školy, které je zaměřeno na: LAND ART (z anglického land - země, art – umění), které v překladu znamená zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Žáci budou mít jedinečnou možnost stát se výtvarnými umělci a díky tvůrčím metodám land artu pochopí interpretační možnosti současného uměleckého díla v jeho kontextech mimo jiné i v „eko/bio“ souvislostech.
 

Land-artisté tvořili svá díla od konce šedesátých let. Rozkvět akční tvorby trval asi po dobu deseti let, ale jeho dozvuky u některých umělců trvají dodnes. Pro land-artisty není důležitý výsledek tvorby, ale prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem.
 

Žáci se inspirují prací známých umělců a pokusí se vytvořit vlastní výtvarné události – akce. Ideálním prostředím proto bude les a jeho plody (šišky, různě pokroucené větve...). Uvědomí si zázrak přírody v hledání neuvěřitelných tvarů, které se pokusí transformovat například do vize vlastní počítačové hry (inspirace naším současným tvůrcem Jakubem Dvorským, autorem flashové hry SAMOROST - https://amanita-design.net/ ). Je tedy na místě zmínit i přesah do digitálních technologií a nových médií, které jistě neodmyslitelně patří k hlavním komunikačním prostředkům současnosti.


Cílem výjezdu je skutečný a přímý zážitek v přírodě se všemi okolnostmi, které nám připraví např. počasí... :-) Žáci v přírodě vytvoří nejen objekty, fotografie, performance nebo přímo digitální animace a zároveň reálně prožijí to, co sociální sítě naštěstí ještě nejsou schopny transformovat a tím je bezprostřední, smyslové vnímání přírody.

.:. převzato ze ŠVP Gymnázia Duchcov
.:. (c) 2011 - 2012 - připravila a garantuje: MgA. Radka Müllerová, Ph.D.

PŘIHLÁŠKA 2012

Kontakt

MgA. Radka Müllerová, Ph.D.

mullerova@gspsd.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DUCHCOV

BUDOVA G - Gymnázium
Masarykova 12
419 32 Duchcov

+420 777 606 425

Vyhledávání

WEBOVÉ PROJEKTY RM

www.iluze55.net/maturita/

- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov

gymnaziumduchcov.webnode.cz
- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov


www.vlivavzory.net

- web věnovaný doktorské práci na Akademii výtvarných umění v Praze s názvem: Dosah a vliv POPu na teenagery


landart.webnode.cz/

- web věnovaný projektu Land-art pro 2. ročník Gymnázia Duchcov (červen 2011)


tau-sklo.webnode.cz/

- web věnovaný projektu TEEN AGE UNIVERSITY UJEP UL a Gymnázia Duchcov (září 2011)


rm-kvk.webnode.cz/

- web věnovaný pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem
(od září 2011)


www.radkamullerova.net/

- web RADKY MÜLLEROVÉ (osobní art stránky... :-))

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© 2012 Radka Müllerová - GYMNÁZIUM DUCHCOV

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode