DIGITÁLNÍ HRÁTKY A MULTIKULTURNÍ TRADICE

O projektu

Cíl / cíle projektu:

Cílem projektu je žáky seznámit s tvůrčím postupem akčního a zemního umění (action art, land art) jako historického elementu 60. let 20. století a to adekvátním/současným způsobem s použitím readymade (nalezených přírodnin) v konfrontaci se současnou digitální technikou. Žáci skrz přírodu inspirativně nahlédnou na možné trávení volného času, vlastní obrazotvornost a představivost.

Program:

Obsahem výjezdu – výtvarné exkurze je školní týden strávený v přírodě, a to formou komponovaných workshopů a performancí včetně úvodní cesty, která povede přes: 

  • Kuks - barokní hospital a sochy M. B. Brauna - ctnosti a neřesti – interaktivní prohlídka https://www.hospital-kuks.cz/
  • Ratibořice - Babiččino údolí – sousoší Otto Gutfreunda „Babička s dětmi“Je jistě nejznámější sousoším v Česku. Slavný akademický sochař Otto Gutfreund vytvořil v Babiččině údolí známé sousoší Babička s dětmi. Autorem architektonického řešení se stal architekt Pavel Janák. Sousoší Babička s dětmi patří k nejkrásnějším českým pomníkům. Je umístěno na konci aleje, která vede k Ludrovu mlýnu. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1922. Sousoší znázorňuje Babičku s dětmi. Děti se vrací z návštěvy mlýna – Barunka,  Adélka, Jeník a Vilém, při procházce hledají děti na nebi své hvězdy, babička dětem říká, že každý má svou hvězdu, lidé bohem vyvolení mají hvězdy krásné, lidé jako Viktorka mají hvězdy zakalené.
  • Merkur Toys s.r.o., Husova, Police nad Metují (prohlídka cca 60min) Víte, že první kontaktní čočky (Wichterleho Čočkostroj z MERKURu), byly vyrobeny pomocí stavebnice MERKUR? Ano je to tak, více na webu: https://www.merkurtoys.cz/zajimavosti-a-kuriozity


 Wichterleho Čočkostroj z MERKURu

https://www.merkurtoys.cz/vyrobky/kovove-stavebnice-merkur

Díky historickému kontextu bude možnost všimnout si barokních památek a vesnických kostelíků pocházejících právě z dob baroka.
V dalších dnech budou žáci rozděleni do 2 skupin s tím, že každá z participujících lektorek bude provádět skupinu žáků (cca do 20 žáků) jednotlivými akčními performancemi a tvůrčím naplněním. Žáci budou pracovat s digitálním fotoaparátem a připravovat snímky pro budoucí animaci (např. inspirovanou naším herním tvůrcem/animátorem Jakubem Dvorským, který spolupracoval na filmu Kuky se vrací). Práce s digitální technikou bude rozšiřovat obrazotvorné motivy inspirované samotnou přírodou. Žáci si uvědomí zásadní vztah ke struktuře a rukodělné práci a během happeningů zažijí spoustu radostných okamžiků, které propojí pohyb, tvůrčí atmosféru a samotnou úctu k přírodě a jejímu bohatství.

 

TÉMATA, KTERÝCH SE BĚHEM PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ / AKCÍ DOTKNEME:
 

  • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

  • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

  • Morálka všedního dne, morální rozvoj

  • Psychosociální aspekty interkulturality

  • Člověk a životní prostředí

  • Média a mediální produkce

  • Mediální produkty a jejich významy

Naším cílem bude dosáhnout všech výše uvedených pozitivních důsledků. Jednotlivé záznamy výtvarných akcí budou prezentovány na webu projektu a dále během Dne otevřených dveří.

-----------------------------------------------------------------------------

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontakt

MgA. Radka Müllerová, Ph.D.

mullerova@gspsd.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DUCHCOV

BUDOVA G - Gymnázium
Masarykova 12
419 32 Duchcov

+420 777 606 425

Vyhledávání

© 2012 Radka Müllerová - GYMNÁZIUM DUCHCOV

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode