DIGITÁLNÍ HRÁTKY A MULTIKULTURNÍ TRADICE

IMAGINÁRNÍ PORTRÉT

Pojmy - PORTRÉT, IMAGINÁRNÍ, UHEL

PORTRÉT

Portrét je ve výtvarném umění popisné zobrazení konkrétního jedince, zpravidla člověka, velmi výjimečně i zvířete.

Portrétování má dlouhou a bohatou historii. První portréty vznikaly ve starověku. Významný je římský sochařský portrét. Ve středověku portréty vznikaly velmi zřídka a spíše až v pozdní gotice. Vyobrazení významných žijících osobností, například panovníků, jsou (podobně jako středověká vyobrazení světců) idealizovaná a nezakládají se na skutečné podobě zobrazeného. Proto nelze v tomto období mluvit o portrétu, ale pouze o postupně narůstajících portrétních rysech zobrazení. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v renesanci. Ještě výraznější zájem o portrét přinášelo baroko, které dovedlo portrétní umění prakticky na hranice jeho možností. Zájem o portrét náležel však i následujícím slohovým obdobím. V 19. století se s nástupem fotografie stal klasický malířský či sochařský portrét spíše výjimečným, exkluzivním. Dominantním typem portrétu je dnes fotografický portrét, ale dokumentární funkci portrétu převzal též film, televize a další elektronická média.

 
Karel Škréta (1610 Praha – 30. července 1674 Praha)
nejvýznamnější český barokní malíř
Portrét muže s dlouhými vlasy

Dita Pepe. ze série Autoportréty
Je současnou, českou fotografkou, autorkou cyklu inscenované portrétní fotografie Autoportréty, ve kterém se vyfotografovala s ženami různého věku, charakteru i společenského postavení.

IMAGINÁRNÍ = vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý


TECHNIKA:

Uhel
je kreslící materiál černé barvy, jde v podstatě o speciální dřevěné uhlí. Je to jeden z nestarších materiálů ke kreslení vůbec. Již jeskynní malby pravěkých obyvatel Evropy ve frankokantaberské oblasti byly kresleny předchůdci uhle, tedy ohořelými dřívky a uhlíky. V současné době se uhel používá hlavně k portrétování a náčrtům studií. Vlastností uhle je možnost tvorby barevných tónů, díky možné roztíratelnosti tohoto materiálu. V současnosti jsou na komerční úrovni dostupné uhle přírodní, které se vyrábějí pálením dřeva, nebo uhle umělé vyráběné z popela.

Příbuzným uhlu je pak rudka, která je barvy hnědé. Podobným materiálem pro barevné využití je pastel.

© 2012 Radka Müllerová - GYMNÁZIUM DUCHCOV

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode